You are my Lighthouse.

Vandaag weer een tekst vanuit Taizé. 

  “Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lukas 23: 33-34)

‘De Heilige Geest is een steun en een troost bij groot verdriet. In de Heilige Geest zijn de bronnen te vinden, die ons tot grote vreugde kunnen stemmen. En in deze vreugde staan wij dichter bij de mensen die lijden’

(brother Roger)

Wat wil deze tekst tegen mij zeggen. Gisteravond hoorde ik dat een veel te jonge vrouw is overleden. Het maakt mij intens verdrietig, waarom? Ja, zij is mij in korte tijd zeer dierbaar geworden. Ik merk dat er ook verdriet bij zit over andere gebeurtenissen de afgelopen maanden. Over het einde van een relatie van zeven jaar, twee jonge mensen die niet verder wilden met elkaar. Een vader, opa, die een moeizaam leven heeft gehad en veel te jong wegvalt. Een baby’tje dat het leven niet heeft gezien en twee jonge ouders met een groot verdriet achterlaat. Zorgen voor een jonge vrouw, dichtbij, die misschien… 

Er is zoveel verdriet en zoveel voor ons onbegrijpelijk. En maakt de tekst dan niet te snel een overgang van verdriet naar vreugde? De Heilige Geest, bron van vreugde? Dan borrelt in mijn hoofd de tekst: ‘In mijn lijden (het is eigenlijk twijfels…), mijn verdriet, U ontbreekt niet. U bent daar, U bent de God van licht, You are My Lighthouse’.

Bron: Visual Hunt

Ik realiseer mij dat het om een andere vreugde gaat, niet gewoon blij en vrolijk zijn, maar meer. Een blij zijn met Jezus die voor ons is gestorven. Die aan het kruis, hoe groot is dan je lijden en verdriet. Hij heeft/lijdt helse pijnen en Hij ziet zijn moeder in wanhoop. En toch is Hij in staat om te vergeven. Deze vreugde gaat dieper, het is de bron van je bestaan. Het is de vreugde die je zoekt in je verdriet. Die je zegt: ‘Ik ben er, Ik ben er voor jou. Om te troosten, om in deze moeilijke, verdrietige tijd een arm om je heen te slaan, je tranen te drogen, je overeind te helpen en je te helpen de volgende stap te zetten …’

Beluister hier My Lighthouse van Rend Collective en lees de Nederlandse vertaling (God van Licht, Opwekking 807hier. Wat spreekt je aan in de tekst?