Voortgang de Pelgrimstocht

Tot ons verdriet moesten we in november van 2018 afscheid nemen van Victor van Heusden. Hij was een warme en geïnspireerde pelgrim, altijd op zoek naar groei van mensen en ruimte scheppend voor ontmoeting. Het bestuur heeft nagedacht over voortzetting van het werk van De Pelgrimstocht, eerst nog met Victor samen en daarna ook zelf. En we gaan door. Wij zien de behoefte van mensen om hun levensweg, en hun weg met God te delen. Optrekken met een pelgrim die een andere ervaring heeft, die een paar vragen stelt en waarmee je samen bidt, is belangrijk.

We zijn daarom blij dat Jaco Boven en Martien van Bergen de coördinatie van De Pelgrimstocht gaan doen. Zij gaan het werk vormgeven en verder ontwikkelen. Zowel de groepjes van 4, als de ontmoetingen en reizen met alle communicatie eromheen. Hieronder stellen Jaco en Martien zich voor.

We kunnen ook aankondigen dat op zaterdag 11 mei de eerstvolgende ontmoetingsdag is, met een inspirerend programma voor zowel de pelgrimscoaches als de deelnemers aan de groepjes van vier. En na de zomer komt er weer een reis. Meer informatie volgt!

We hopen dat u ons blijft steunen o.a. door uit te dragen dat mensen met andere pelgrims op kunnen lopen.

Een hartelijke groet van het bestuur

Tjitske Volkerink, Jeanette Nooteboom en Klaas-Hemke van Meekeren

 

Wie zijn de nieuwe coördinatoren?

Even voorstellen: Jaco Boven 

Even voorstellen, maar wat wordt er van je verwacht? Eerst maar gewoon mijn naam, dan volgt de rest wel… Ik ben Jaco Boven-van Riet, geboren in 1956 in Utrecht. Ik ben getrouwd met Gerhard en samen hebben we drie prachtige kinderen gekregen, die ondertussen lieve partners hebben en zijn uitgevlogen. We hebben twee kleinzoons.
In september ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Daarvoor heb ik in de jeugdzorg en het MBO-onderwijs (Welzijn) gewerkt. Met veel plezier heb ik jongeren geholpen op hun levensweg. Mooi om die ontwikkeling te zien. In de kerk ben ik al jarenlang betrokken bij het (jongeren)pastoraat.  Daarnaast was ik een Flevo-ganger in hart en nieren en heb ik daar jaren in het pastoraat en aan de Dorpskerk, een plek van stilte en vieren, meegewerkt.  Op Graceland ben ik verantwoordelijk voor de tent, die de Kunst van de Stilte heet, ook een mooie plek van verstilling en de mogelijkheid om je op God te richten.

Dit jaar kon ik voor het eerst mee met een reis naar Cantignergues. Een mooie plek, waar het nog stil en rustig is. Daar zag ik ook hoe belangrijk ontmoetingen met mensen zijn en blijven. Het werk van De Pelgrimstocht past goed bij het op weg gaan met God en het samen oplopen met mensen. Vanochtend las ik via de Taizé-app de tekst: “Heer, wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt.” Psalm 25. Vanuit dat geloof wil ik leven en mijn weg zoeken met God. Dat wil ik niet alleen, maar samen met geloofsgenoten, mede-pelgrims.

 

Even voorstellen: Martien van Bergen

Mijn naam is Martien van Bergen, geboren in 1954. Getrouwd met Henriëtte, drie uitwonende kinderen. In het werkzame leven was ik leraar scheikunde op een HAVO/VWO-school in Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Sinds maart 2018 leef ik van mijn pensioengelden. Daarnaast ben ik sinds 2009 medewerker in retraitecentrum ‘De Spil’ in Maarssen en vooral daar betrokken bij de Stilteretraites en de Getijdendagen.

‘De langste reis is de reis naar binnen’. Deze uitspraak van Dag Hammarskjöld bevat de wijsheid dat mijn leven in al zijn verschijningsvormen een pelgrimsweg is met een bestemming: wonen bij God.

‘Ik begin de reis naar binnen,
ik reis in mij naar binnen toe,
naar de binnenste kern van mijn zijn,
waar U woont.

In dit diepste punt van mijn wezen
was U al aanwezig vóór ik er was;
‘t is daar, waar U schept,
levend maakt en zonder ophouden
mijn hele persoon sterkt.’

(Dag Hammarskjöld)

Bij De Pelgrimstocht geloven we dat we op die langste reis nooit zonder reisgenoot en Reisgenoot zijn. Ik zet mij in voor De Pelgrimstocht om zo veel mogelijk mensen van allerlei pluimage bij elkaar te betrekken op deze ‘reis naar binnen’.