Een verrassende zoektocht

Onlangs heeft mijn schoonzus afscheid genomen als kerkelijk werker. Zij gaat met emeritaat, zoals dat zo mooi heet. Een bijzondere dienst met een veelkleurigheid aan liederen. Een lied waarvan de tekstaanduiding mij aansprak was het volgende: Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; many waters cannot quench love,…

Meedoen aan groepjes van vier.

Lieve mensen (dit is een verkapte contactadvertentie 😂) Zoals jullie weten werken we bij De Pelgrimstocht met groepjes van vier. Deze groepjes komen vier keer per jaar bij elkaar, eten met elkaar en elke keer delen twee van de vier mensen hun levensverhaal en hun verhaal met God (kan je dat eigenlijk wel scheiden???) We zijn op zoek naar nieuwe…

‘….en er geschiedt een grootse stormwind.’ – deel 1

Marcus 4: 35-41 ‘De storm op het meer’; je kunt het hier nalezen, in de Naardense Bijbel. Ik sta ‘Ignatiaans’ stil bij deze tekst, dwz. gebruik makend van mijn subjectieve verbeeldingskracht: alsof ik erbij ben. Vrijwillig ga ik (in mijn verbeelding) mee, de boot in, achter Jezus aan. Ik krijg daar al gauw heel veel spijt van, want ‘er geschiedt een…

En de tijd gaat maar door….

Wat gaat de tijd toch snel…een jaar is zo voorbij. De afgelopen jaren was dat ook zeker zo. Druk met werk, met kerkdingen en alles moest op tijd afgerond. Je had het gevoel, dat zodra je de jaarwisseling had gehad, het jaar al bijna voorbij was en je moest nog zoveel doen. Je weet het aan de drukte op je…

Terugblik Ontmoetingsdag – 12 oktober 2019

Zitten – wandelen – standhouden      Gelukkig dat Gij bestaaten dat Gij met me doet en praaten dat ik weet dat ik bij U vandaan kom Gijdie mij hebt doen weten dat ik gaan kon,dat ik zou komen waar Gij zijt. Bron: Hans Andreus & Huub Oosterhuis, bewerkt door Martien Het was een mooie Ontmoetingsdag, 12 oktober jl. in Houten…..inhoudelijk en inspirerend. Bovenstaande woorden…

De Kapel van de Stilte – Helsinki

Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte, een adempauze, waarin ik tot rust kan komen.Elk uur en in alle dingen is Hij aanwezigen daarom verdwijnt de dreiging uit al het andere. Psalm 23, Toko Miyaschina Als ik in het buitenland ben bezoek ik graag kerken en kathedralen. Vanwege hun uitstraling: niet van deze tijd, maar van de eeuwigheid. Ik…

Als pelgrim onderweg

De pelgrims van het geloof zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland: het hemelse (naar Hebreeën 11: 13b-16 NBV) Deze tekst stond vandaag als dagtekst in de app van Taizé Deze tekst stond vandaag als dagtekst in de app van Taizé.…

Mens zijn is een soort herberg…

Als je op weg bent, als je pelgrimeert in je bestaan, komen mensen van allerlei pluimage op je pad. Degenen die ooit de pelgrimsroute naar Santiago de Compostelo gelopen hebben, vertellen daar steeds weer over. Maar ook in je dagelijkse dag hier in Nederland, op je werk of thuis of in de kerk – ze zijn er, die mensen van…

Reminder: Ontmoetingsdag

Op 12 oktober 2019 wordt de jaarlijkse Ontmoetingsdag van De Pelgrimstocht gehouden. Op deze Ontmoetingsdag komen we graag in contact met deelnemers van De Pelgrimstocht en andere belangstellenden. Je kunt nader kennismaken met het gedachtegoed en de mensen van De Pelgrimstocht. Het thema is “Delen en Zoeken”. ’s Morgens is er een kort praatje (‘Pelgrimeren – een manier van leven’) en…

Woord en Geest

Gedachten n.a.v. een preek over Handelingen 1:15-26 en 6:1-7  Vandaag een preek over hoe de discipelen na Hemelvaart en met behulp van teksten uit de Psalmen, vaststelden dat de plaats van Judas moest worden ingenomen door een nieuwe discipel. Na een gebed tot God wierpen zij een lot om de keuze te bepalen. Het lot heeft iets in zich van…