De oprichtingsgedachte

Op dit moment zijn er heel wat zoekende mensen. Jongeren en ouderen. Zij hebben (levens)vragen die er toe doen. Bij het beantwoorden van die vragen hebben zij veelal behoefte aan een luisterend oor. Wij willen dat bieden door een tijdje met hen op te lopen, als begeleiders. Wij doen dat vanuit een christelijke levensvisie. Daarom spreken we van geestelijke begeleiding. Daarover willen we niet hoogdravend doen. We sluiten ons aan bij de wijze woorden van Wilfried Stinissen.

 

Mensen zijn soms vervreemd geraakt van de kerk. Ook zie je vaak dat de wijze waarop de kerk de vragen naar voren brengt, niet echt tot de verbeelding spreekt. Toch protesteert men meestal niet zozeer tegen het geloof in God maar de jas (de kerk) past eenvoudigweg niet meer. Wij zijn géén alternatief voor een kerk maar willen gesprekspartner zijn als voor iemand geldt dat de kerk dat niet (meer) is.

 

De gesprekken die we voeren, de dingen die we doen worden door vrijwillige medewerkers gedaan. We willen geen kosten in rekening brengen voor de gesprekken die we voeren. Dat voelt niet als een juiste verhouding tussen begeleider en gesprekspartner. Er is een part-time medewerker en er worden reiskosten en administratiekosten gemaakt. We willen iedereen die zich betrokken voelt dan ook vragen bij te dragen aan De Pelgrimstocht. Klik hier voor meer informatie over hoe u donateur kan worden.