De oprichtingsgedachte en onze missie

De gedachte
Op dit moment zijn er heel wat zoekende mensen. Jongeren en ouderen. Zij hebben (levens)vragen die er toe doen. Bij het beantwoorden van die vragen hebben zij veelal behoefte aan een luisterend oor. Wij willen dat bieden door een tijdje met hen op te lopen, als begeleiders. Wij doen dat vanuit een christelijke levensvisie. Daarom spreken we van geestelijke begeleiding. Daarover willen we niet hoogdravend doen. We sluiten ons aan bij de wijze woorden van Wilfried Stinissen.

Mensen zijn soms vervreemd geraakt van de kerk. Ook zie je vaak dat de wijze waarop de kerk de vragen naar voren brengt, niet echt tot de verbeelding spreekt. Men protesteert  meestal niet zozeer tegen het geloof in God maar de jas (de kerk) past eenvoudigweg niet meer. Wij zijn géén alternatief voor een kerk maar willen gesprekspartner zijn voor iemand, die zich niet meer thuis voelt in de kerk. Ook mensen die zoekend zijn willen we de ruimte bieden om in gesprek te gaan.

De vrijwilligers en vergoedingen
De gesprekken en activiteiten worden door vrijwillige medewerkers uitgevoerd. We brengen geen kosten in rekening  voor de gesprekken. Dat voelt niet als een juiste verhouding tussen begeleider en gesprekspartner. We zijn geen hulpverleners, maar gaan met elkaar op pad… Daarom brengen we bij activiteiten alleen onkosten in rekening.
Bij de stichting werkt een part-time coördinator, die een vrijwilligersvergoeding krijgt. De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Daarnaast maken we als stichting reiskosten en administratiekosten.  We willen iedereen die zich betrokken voelt dan ook vragen bij te dragen aan De Pelgrimstocht. Klik hier voor meer informatie over hoe u donateur kan worden.

De missie
Vanuit de oprichtingsgedachte is onze missie dan ook om mensen met verschillende levensvragen en diverse achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan over hun leven en welke plaats God heeft in hun leven. Want ieder mens onderweg heeft iemand nodig om zijn verhaal te delen.