Groepsgewijs

Een unieke wijze van geestelijke begeleiding is het begeleiden van elkaar in een kleine groep van vier personen. Je kunt het ook een intervisiegroep noemen. Vier mensen die elkaar helpen om de weg met God te gaan. Er is geen supervisor die het geheel begeleidt, maar ieder is er voor elkaar, op elkaar betrokken. Een avond als deze heeft de volgende structuur:

  • een goed verzorgde maaltijd
  • een gesprek waar twee van de vier deelnemers aan het woord komen. Zij vertellen wat hen bezighoudt en worden door de andere twee deelnemers bevraagd.
  • aan het einde van de avond is er gebed voor elkaar.

Deze vorm van geestelijke begeleiding vindt vier keer per jaar plaats.

 

De ervaring leert dat het samen beginnen met een goed verzorgde maaltijd altijd een goede start is. Dat kan gewoon bij iemand thuis. Eten doen we allemaal en het is goed, gezellig en ontspannend.  Tijdens de maaltijd brengen we elkaar op de hoogte van elkaars wel en wee.
Na de maaltijd doen twee van de vier (zij die aan de beurt zijn) hun verhaal. Dat zijn altijd persoonlijke gebeurtenissen. Het kan iets zijn dat speelt op het werk of in het gezin. De anderen reageren erop met verdiepende vragen zodat de verteller zich gehoord weet en geholpen. Soms ook is er een vraag om een suggestie, een goeie tip. Een andere keer is het even stil en denkt men na. Naarmate de groep langer samenkomt, neemt de intimiteit toe en worden de contacten persoonlijker. Het spreekt dan ook voor zich dat alles wat in de groep besproken wordt binnenskamers blijft.
Aan het einde van de avond is er gelegenheid voor gebed. Met eenvoudige woorden mogen we elkaar bij God opdragen en het goede toewensen (zegenen). Als men er verlegen mee is om dat te doen, kan men ook tevoren thuis een gebed schrijven of iets passends zoeken in een boek of op internet.

 

Meld je hier aan als je graag in of met een groep aan de slag wilt.