Reminder: Ontmoetingsdag

Op 12 oktober 2019 wordt de jaarlijkse Ontmoetingsdag van De Pelgrimstocht gehouden.

Op deze Ontmoetingsdag komen we graag in contact met deelnemers van De Pelgrimstocht en andere belangstellenden. Je kunt nader kennismaken met het gedachtegoed en de mensen van De Pelgrimstocht.

Het thema is “Delen en Zoeken”.

’s Morgens is er een kort praatje (‘Pelgrimeren – een manier van leven’) en ligt het accent op ‘Wat doen we en hoe doen we dat?’. ’s Middags gaan we aan de slag met ‘Vier Pelgrimsvragen’.
Verder verleent (rond de lunch) Roeland Smith, singer-songwriter, zijn medewerking.

De bijeenkomst is in Houten en wel in het buurthuis van de Ecowijk Mandora, Robiniahout 9 3991 MX Houten

De dag begint om 11.00u en duurt tot ongeveer 15.00u. Voor een lunch wordt gezorgd.

Je kunt je nog aanmelden voor deze dag. Dit kan door een mail te sturen naar info@pelgrimstocht.org.
Wil je bij je aanmelding je NAW gegevens vermelden, wensen m.b.t. het eten en op welke wijze je betrokken bent bij het werk van De Pelgrimstocht.

Kosten: € 15.00.  
Graag vooraf overmaken t.a.v. St. De Pelgrimstocht  NL77 INGB 0006 6735 92 met vermelding van Ontmoetingsdag Oktober 2019

Graag tot dan,

Jaco en Martien

P.S. Met deze link kun je een beetje in de ‘pelgrimstemming’ komen…:)
https://open.spotify.com/track/3VZehV9Z6J6iYV1hxCnjWm?si=Bp6D3rPLTuunvfcyULa2MQ