Pelgrim coaches

Beste Pelgrim,

Vorige maand ontmoetten de eerste tien Pelgrim coaches elkaar in Giessenburg, het vroegere pand van De Spil *. Tien mensen die er voor anderen willen zijn en hun eerste stappen doen als zijnde ‘Pelgrim coach’. Een maaltijd, een kennismakingrondje en een goed gesprek over het ‘hoe en wat’ van het uitvoeren van je taak als Pelgrim coach, vulde de avond. Een nieuwe titel is dus geboren : Pelgrim coach ! Het begrip verdient dat we er even bij stilstaan. Coach is eigenlijk een technisch woord en wordt meestal gebruikt bij het uitoefenen van een beroep. Wij gebruiken de term om aan te duiden dat we soms pastor zijn, soms maatje, geestelijk begeleider, luisterend oor of adviseur. We zijn het allemaal, van tijd tot tijd.  In je leven heb je immers soms het een, soms het ander nodig. We verbinden onze taak als Pelgrim coach altijd met onze roeping , die ons helpt om onze neuzen de goede kant uit te houden, de kant die het Evangelie ons wijst. Ieder kon zich ook wel voorstellen dat deze laagdrempelige wijze van begeleiding wel nieuwe mensen op hun pad zou brengen.
* Het pand is te huur – weekends en midweek – voor groepen van maximaal 12personen (06 16029048)

We staan nog redelijk aan het begin van een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging en uitnodiging om van ons geloof als Pelgrims iets moois te maken. Ik hoop dat je aansluit, in de begeleiding – een op een – of in een groepje van 4 personen.

Je bent wellicht geen donateur van De Pelgrimstocht, maar misschien is een gift per jaar voor jou mogelijk om ons te bemoedigen en stimuleren ons werk te kunnen doen? Op onze website vind je een Ideal mogelijkheid, maar natuurlijk kan het ook gewoon via telebankieren: NL77 INGB 0006 6735 92 t.n.v. St. De Pelgrimstocht.

pelgrim

Hartelijke groet,

Victor van Heusden