Pasen 2021

Kruisen Kruisiging Opstanding - Gratis afbeelding op Pixabay

Als jullie een melding krijgen, dat deze blog geplaatst is op de website, is het Stille Zaterdag. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. Een dag waarop de discipelen bijeen waren, om met elkaar te verwerken wat ze mee hadden gemaakt de afgelopen dagen. De mishandeling en kruisiging van Jezus, het verraad van Judas en zijn zelfdoding, de verloochening door Petrus,…. Een tijd van leven in angst, verdriet, ontgoocheling… daar word je toch stil van.

Wij weten dat het Pasen wordt. Aan de discipelen was dit wel verteld, maar ze hadden het niet werkelijk begrepen. Ze leefden met andere beelden in hun hoofd. Vlak voor alle ellende discussieerden ze nog bij de laatste maaltijd met de Heer over wie nu het belangrijkste was. En Jezus liet hen zien, door het wassen van de voeten van de discipelen, dat ze de ander moesten dienen. Dat was de essentie.

De afgelopen veertigdagentijd hebben we bij de (dit jaar digitale) Kapelvieringen in onze kerk stilgestaan bij de zeven (tegenwoordig acht) werken van barmhartigheid. Deze zeven werken, de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen huisvesten, de zieken en gevangenen bezoeken en de doden begraven,  staan allemaal in het teken van de ander. De achtste: zorg voor de schepping is een paar jaar geleden toegevoegd. Eigenlijk een basis voor alles. Als wij aandacht geven aan de schepping en niet aan onszelf, als wij de aarde niet uitmelken en daarin alleen met onszelf bezig zijn, dan verwoesten we de plek, waar we moeten ademen, leven, groeien, bloeien.  De vieringen waren door verschillende mensen voorbereid, maar wat wel naar voren kwam, is dat het niet alleen gaat om dat wat genoemd wordt, maar dat het verder gaat. Als het gaat om de hongerigen voeden: dan vraagt dit van jou, om te geven van je rijkdom, maar ook om anders inkopen te doen, zodat er eerlijke lonen betaald worden aan de producenten, dichtbij en ver weg.  Bij het drinken geven aan de dorstigen gaat het ook om ons gebruik van water, energie. Daarnaast ook de geestelijke kant van deze werken. Het vraagt van jou een andere intentie. De vreemdeling, de mens die anders is dan jij, moet je welkom heten. Je moet je fouten erkennen, die je hebt gemaakt, toen wij als land en andere landen met ons, dachten recht te hebben op werelddelen, Deze ontdekten we en we roeiden vervolgens de oorspronkelijke bewoners uit. Er volgde uitbuiting,  onderdrukking en we exporteerden hun voedsel en we verkochten hun  waardevolle grondstoffen.

Ik merk als ik dit schrijf dat we altijd zo uit zijn geweest op ons eigen gewin. We zijn op zoveel fronten niet goed bezig (geweest).
Jezus vraagt om liefde te geven aan de minste van de mensen. Wat hebben wij, wat heb ik dan nog veel te leren. Dank zij de overwinning op de dood, mogen we ook weten dat er vergeving is. Vergeving ontvangen, vraagt dankbaarheid, maar ook vernieuwing. Daarover gaat Pasen!

  1 comment for “Pasen 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *