Ontmoetingsdag 12 oktober 2019: “Delen en Zoeken”

In het voorjaar al aangekondigd: een ontmoetingsdag van De Pelgrimstocht. Het is goed om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen. We willen deze dag gebruiken om ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren, maar ook om met elkaar het werk vorm te geven. Hoe gaan we verder? Wat willen we de komende jaren gaan ontwikkelen? Dit kan niet zonder jullie. 

De dag begint om 11.00u en duurt tot ongeveer 15.00u. Voor een lunch wordt gezorgd.


Het thema is “Delen en Zoeken”.


De bijeenkomst is niet in Hilversum maar in Houten en wel in het buurthuis van de Ecowijk Mandora.
https://www.ecowijkmandora.nl 

Vanaf nu kan je je aanmelden voor deze dag. Dit kan door een mail te sturen naar info@pelgrimstocht.org.
Wil je bij je aanmelding je NAW gegevens vermelden, wensen m.b.t. het eten en op welke wijze je betrokken bent bij het werk van De Pelgrimstocht.

Kosten: € 15.00. 
Graag vooraf overmaken t.a.v. St. De Pelgrimstocht  NL77 INGB 0006 6735 92 met vermelding van Ontmoetingsdag Oktober 2019

Tot dan, Martien en Jaco

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *