Ontmoetings- inspiratiedag

Beste mensen,

we hadden jullie graag ontmoet, graag een keer gezien, maar we denken dat het voor nu nog te vroeg was. We zien in onze omgeving dat veel activiteiten weer worden opgestart en dat dat ook iets met ons doet. Ik merk zelf dat ik niet weer in de drukte wil terechtkomen van voor Corona… Dat maakt dat we ook begrijpen dat er geen aanmeldingen waren. We hebben besloten om de ontmoetings- inspiratiedag van 23 oktober niet door te laten gaan. We hopen dat we in het voorjaar van 2022 wel een moment kunnen organiseren, waarbij we elkaar kunnen begroeten en van elkaar nieuwe dingen kunnen leren.

Ondertussen wens ik jullie een goede tijd toe, op de plek waar je bent. Mooie gesprekken met de mensen waarmee te een stukje oploopt.

Gods zegen op je pad, mede namens het bestuur, groet, Jaco