Ontmoeting met de Pelgrimcoaches

Beste Pelgrims,

Tijd voor een update. Jullie hebben lang niets van De Pelgrimstocht  vernomen. Dat komt omdat ik (die de meeste klusjes doet) een tijd ziek was. Verschillende keren ben ik aan een tumor aan mijn voorhoofd en slaap geopereerd. Daardoor stonden er toch wel veel activiteiten op een lager pitje. Gelukkig gaat het goed met me, ofwel beter dan het was. Dit even voor hen die zich afvroegen : Waar blijft De Pelgrimstocht toch met zijn nieuws en informatie?

De Pelgrimcoaches waren vorige week bij elkaar voor ontmoeting en vergadering.  Wat erg leuk is, is dat we een boekje gaan schrijven over De Pelgrim. Wie is de moderne Pelgrim? Wat bezielt hem, haar?  Hoe verloopt de reis die hij gaat. Een ieder gaat meeschrijven. en als we alle reacties binnen hebben willen we als bestuur een weekendje naar de inhoud kijken en keuzes maken voor de inhoud van het boekje. We trekken ons, heel passend, terug  en gaan in december naar De Spil in Maarssen. Daarna ga ik het boekje schrijven. We hopen hiermee meer bekendheid te geven aan het begrip Pelgrim en de plek die De Pelgrimstocht daarin heeft.

Pelgrimstekst :

Moge God, die erbij is als de
zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt, onderweg
je schreden richten.
Moge God die je nabij is als je zit en
als je staat je met liefde omringen en
je bij de hand leiden. Moge God,
die je wegen kent en de plaatsen
waar je uitrust bij je zijn in je
taak op aarde het goede nieuws zijn
dat je deelt en je op de eeuwige weg
leiden.

uit het dienstboek van de abdij van Iona.

In verbondenheid,

Victor van Heusden