Nieuwe Psalm op oude wijs


Afgelopen herfst kwam ik bij een zoektocht op het world-wide-web een website tegen met nieuwe psalmberijmingen.  Men heeft nieuwe eigentijdse liederen geschreven. De melodie is als vanouds.
Ik had Psalm 139 nodig voor een stiltewandeling en toen ik deze las, werd ik geraakt door de mooie woorden. Veel minder afstandelijk, het ging over mij.

HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

Waar ik zoekend ben of denk niet dichtbij de Heer te zijn, Hij is dicht bij mij, thuis en onderweg… Hij ontwart de geheimen van mijn hart. Hij weet wat er in mij leeft.  Het is gek om op deze wijze weer bij deze woorden bepaald te worden.

U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.

De verschillende coupletten raken mij, de beschrijving hoe God als Schepper ons heeft gemaakt. Hij weeft elk lichaamsdeel, Hij heeft mij en jou kunstig gemaakt. En ja, ook Duffley, een jongetje, dat ik bij dezelfde zoektocht tegenkom. Hij is tien jaar, autistisch en blind. Zijn aardse adoptievader ziet hem als een geschenk. Duffley zingt: Open the eyes of my heart . Wij zien vaak de dingen bij onszelf die niet goed zijn, maar wij zijn allen kunstig gemaakt.

Bij mijn eerste poging om een filmpje voor een stiltewandeling te maken, zag ik allemaal dingen, die niet flatteus zijn bij mij. Mijn bolle wangen, mijn oogleden, die steeds zwaarder worden, mijn o, zo onvermijdelijke rimpels.  Hier moet ik dus stoppen: God ziet mij al vanaf het begin. Hij kent mij, Hij is mijn Schepper. Laten de laatste woorden uit de Psalm een dagelijks gebed voor mij (en voor jou?) zijn.

Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

De nieuwe psalmberijming: https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-139
Duffley: Open the eyes of my heart:  https://www.youtube.com/watch?v=-F_W_zl61bI

  2 comments for “Nieuwe Psalm op oude wijs

Comments are closed.