informatiedag 13 oktober in Hilversum – De Pastor en de dwerg

Beste pelgrims,

Tijd voor een mooie verhaal en de eerste informatie over de oefendag van de Pelgrimstocht op 13 oktober. 

zaterdag 13 oktober willen we opnieuw een informatie en oefendag houden van De Pelgrimstocht. Deze keer in Hilversum. Na een zeer geslaagde dag in Dordrecht, 31 maart hebben we gedacht dat het goed is om deze keer de nadruk te leggen op het samenstellen en functioneren van groepjes van vier.

Het concept:

twee mannen,  twee vrouwen
vier keer per jaar
om beurten zijn er steeds twee ‘aan de beurt’
goede warme maaltijd, gesprek, afsluitend gebed

(alle informatie vind je elders op de website)

 

We merkten dat de meeste geïnteresseerden voor deze vorm hebben gekozen en willen er daarom de nadruk op leggen. De vorm lijkt het meest op de vorm van intervisie. Intervisie is op werk gericht en wat wij doen is gericht op ons leven, de verhalen die we onderweg opdoen en de vraag op welke wijze ons geloof daarin behulpzaam en richting wijzend kan zijn.

Schrijf de datum alvast in je agenda: 13 oktober. Meer uitgebreide informatie volgt.

Het volgende verhaal vond ik in een boekje van Thomas Merton over het leven van woestijnmonniken.

De Pastor en de dwerg
Abt Pastor vertelde dat abt Johannes de dwerg tot de Heer had gebeden en dat de Heer al de hartstochten bij hem had weggenomen. Hij was helemaal zonder hartstocht. In die toestand ging hij naar één van de ouden en zei: Nu ziet u iemand voor u die volkomen tot rust is gekomen en geen bekoringen meer heeft. 

De oude zei: Ga God bidden dat er een of andere strijd in je ontbrand, wan de ziel kan alleen groeien in het gevecht. En toen de bekoringen weer terugkwamen, bad Johannes de dwerg niet meer dat hij gevrijwaard mocht blijven van de strijd; hij zei alleen maar: Heer geef me kracht het gevecht te doorstaan. 

Beste Pelgrim: Ga met God. Hij zal bij jou zijn.

Namens en voor,

Victor van Heusden