Het huis aan de weg in Giessenburg.

Een prachtige locatie:

Sinds januari vorig jaar is De Spil verhuisd naar Maarssen, naar het gastenverblijf, dichtbij het klooster van de Canunessen van het heilige graf, een kleine kloosterorde met nog slechts 5 religieuzen, zusters.

Het hele huis  in Giessenburg, voor en achter kwam toen leeg. In het voorhuis woont nu een jong echtpaar, in het achterhuis (voormalige huisvesting van De Spil),  is een kleine stichting gehuisvest ; ‘huis aan de weg’ geheten. Zij doen allerlei mooie diakonale en maatschappelijk dingen voor de buurt en houden het morgengebed gaande. want dat was een voor velen een grote teleurstelling; het niet meer kunnen bidden in de kapel. Er waren immers inmiddels heel wat Giessenburgers die daar trouw gebruik van maakte.

Het achterhuis huis is ook voor groepen te huur en nog steeds mooi ingericht zoals in De Spil-periode. Met 9 kamers en ruimte voor 12 personen om te overnachten. Zolang wij het huis niet hebben verkocht is het te huur voor groepen. Doordeweeks zowel als in het weekend. Voor meer informatie kijk op : www.huisaandeweg.weebly.com en bel voor boekingen en meer informatie : Tonny van Heusden 078 65136757

Ondertussen staat het huis in Giessenburg te koop. Dat is voor ons, Tonny en mij, een hele zorg want de inkomsten wegen niet op tegen de kosten. Wij hebben het destijds op persoonlijke titel gekocht omdat De Stichting geen geld had en hadden gehoopt dat we na de verkoop een bedrag voor ons pensioen zou overblijven. Maar dat is anders gelopen. de huizenmarkt stortte in we houden geen geld voor pensioen over. Het is daarom dat ik een dag per week aan inkomsten te genereren.  misschien geeft het bovenstaande jou  wat meer begrip over de financiën van De Pelgrimstocht?!

Een mooie ontwikkeling is dat in gesprekken met De Spil is besloten dat, in het verlengde van het verblijf in De Spil, de gasten worden uitgenodigd ‘gebruik’ te maken van de begeleiding vanuit De pelgrimstocht.

Waar staan we nu?
* Het rapiariumboekje komt deze week van de drukker. Het boekje is voor ieder beschikbaar die een of een of in een groepje van vier betrokken is. Het wordt je toegestuurd. In het boekje staat beschreven hoe de Pelgrimstocht functioneert aangevuld met gebeden die als zegen of bij de afsluiting van de avond kunnen worden gebeden.

* je kunt je aanmelden als je het op prijs stelt 4 x per jaar met iemand te praten. Iemand die luistert, met je meeleeft, voor je bidt. Je hoeft niet heel gelovig te zijn om daar gebruik van te maken 🙂

* Landelijk zoeken we mensen die zich beschikbaar willen stellen om voor iemand beschikbaar te zijn die 4 x per jaar als ‘pelgrim’ komt praten.

* je kunt je aanmelden als geïnteresseerde om deel uit te gaan maken van een groepje van vier. Soms kennen wij ook mensen die ook deel willen uitmaken van een groepje en bij je in de buurt wonen. je kunt ons ook bellen of mailen.

hartelijke groet,

Victor van Heusden        victor