Gods koninkrijk

Mijn vorige blog ging over mijn wandeling door de Hoekse Waard. Ik had het over een gebied bij ’s Gravendeel, dat ik vol overtuiging Gods Koninkrijk noemde. Ik kreeg gelijk reacties van mijn medewandelaars. Het gebied heette niet Gods Koninkrijk, maar Groot Koninkrijk. Ik vond het geen vergissing waar ik rouwig om moest zijn. Het was zo mooi, dat het wel degelijk een stukje van Gods Koninkrijk liet zien. Het deed mij ook denken aan stukken die ik had gelezen en verhalen die ik had gehoord. Het overbekende deel vanuit Lucas: het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje of het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het zegt iets over het werk van God in deze wereld. Maar het deed mij ook denken aan het verhaal dat ik mocht horen bij een bijeenkomst van Missie Dordt en Samen Dordt. Daar vertelde Stefan Paas over ‘Vrede op aarde’. Hij sprak over de samenleving die in de jaren zestig het geloof aan de kant heeft gezet en blij was los te komen van het bekrompen denken van gelovigen. Deze generatie en de daarop volgenden merken nu steeds meer, dat het ook een belangrijke samenbindende factor was in de samenleving. In deze tijd hebben we te maken met polarisatie, kinderen met psychische klachten, echtscheidingen, het recht van de sterkste in bedrijven, maar ook in buurten, de schuld van ons gedrag in het verleden, slavernij en uitbuiting, gaswinning, uitputting van de aarde, discriminatie enzovoort. Dit alles maakt dat we zoekende zijn en ook meer zoeken naar zingeving, naar normen en waarden. Mogelijk is hier ook wel een rol voor de kerk weggelegd, door het bieden van antwoorden, maar de kerk is ook in verlegenheid gebracht door al deze vraagstukken en zijn zelf ook onderdeel van het verhaal, van het gedrag. Wij zijn niet beter dan de ander. Stefan Paas vroeg zich af: hoe kunnen we een relatie met God hebben, zonder dat we ook een relatie hebben met de ander en met de aarde. Stefan Paas had het over christenen, die vooral bezig waren in hun geloof met God. Hem eren en loven. Op Hem gericht zijn. Daarnaast zijn er christenen die vooral bezig zijn met de ander, het milieu, zoals het helpen bij de voedselbank of het opruimen van afval in de buurt. Voor hem was het zo dat het een niet zonder het ander kon. Wij moeten zoeken naar het verbindende stukje in onszelf en in de andere christen. Wij moeten God laten zien door vredestichters te zijn. Wij moeten zo Gods koninkrijk laten zien hier op aarde. De ander niet veroordelen, maar de ander zoeken en onbevooroordeeld naar hem/ haar luisteren. De ander echt ontmoeten en als we iets verkeerd doen t.a.v. de ander, daarvoor vergeving vragen, excuses aanbieden. In het groot, maar ook in het klein.

Dat verbindende stuk in jezelf, waar het geloof in God en het zoeken hoe je met hem een relatie kan hebben en het zichtbaar maken van het koninkrijk door te handelen, door er te zijn voor je naaste, dat is waar we naar moeten zoeken.

Afbeelding: Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven (kerkleuven.be)

Dordt Integraal Inspiratie- & Nieuwjaarsbijeenkomst met Stefan Paas 18-01-2024 (youtube.com) vanaf 48 minuten.

  2 comments for “Gods koninkrijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *