Dreiging en licht.

(Deze Blog werd ruim vóór de Corona-crisis geschreven, maar ook nu zien we leiders dwaze uitspraken doen en keuzes maken)

Als je dit leest is mogelijk het conflict tussen Irak en de VS met een sisser afgelopen, maar het kan ook geëscaleerd zijn; het is vandaag 6 januari 2020, Driekoningen. Het Iraakse parlement heeft net een resolutie aangenomen waarin de VS wordt opgeroepen om te vertrekken. De dochter van de vermoorde generaal Soleimani waarschuwt voor een zeer donkere dag voor de Amerikanen. Iran heeft in een reactie aangekondigd dat zij zich niet langer aan het atoomakkoord van Wenen te willen houden….

En dan lees je het volgende op de Taizé-app: 

OPENBARING VAN DE HEER

Gods licht zal over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Luc 1:78b-79 NBV, uit de lofzang van Zacharias

Omdat ik de context wil weten ga ik naar de app van De Bijbel. De dagtekst daar is een heel andere, of toch niet:

Daarom, koningen, wees  verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde

Psalm 2:10 NBV

Omdat ik op zoek ben naar de tekst uit Lucas, ga ik verder in de app en kom bij een gedeelte uit Psalm 43 uit:

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?
Zend uw licht en uw waarheid; laten zij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.

Psalm 43:1-3NBV

Er is een verband tussen deze teksten. Ik word hierdoor geraakt. Machthebbers worden opgeroepen wijs en verstandig te zijn. Toch door alles heen hebben we het licht nodig, dat in alle donkere, duistere plekken licht geeft en vrede. Dan komen we bij God terecht, Hij is het licht, Hij brengt vrede. In een tijd van dreiging, kunnen we op God vertrouwen, Hij komt ons tegemoet. Hij is ons doel.

Ga niet na waar elk van je schreden je heenvoert: alleen wie ver vooruitziet bereikt zijn doel.

Dag Hammarskjöld, Merkstenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *