Dit keer twee dingen

Foto door Ivan Bertolazzi via Pexels

Voor deze stukjes laat mij vaak inspireren door de dingen die ik tegenkom in mijn leven. een half jaar geleden had ik een overleg voor het Graceland Festival in Zwolle. Ik ben betrokken bij het Vieringenteam en bij de Kunst-van-Stilte-tent. We dachten na over wat is nodig om aan te sluiten bij de verwachtingen van mensen en lieten ons inspireren door een artikel dat Gerda van Veen (directeur van het Festival) las, met de geweldige titel: ‘Je kunt niet alles verklaren met de ratio hoezeer je het misschien ook wil’ van Rob Bell. Hij schreef het voor de website Lazarus. Hij had het over mensen voor wie wonderen vanzelfsprekend zijn, mensen die alles beredeneren en over de ontwikkeling dat er steeds meer mensen zijn, die zien dat niet alles te beredeneren is en dat er wonderen zijn. 

Voor mijn overleg was het belangrijk dat we dat ook laten terugkomen in de programmering voor het Vieringenteam en de Kunst van Stilte-tent. Een inspirerende bijeenkomst, waarbij je vaste patronen en gewoontes moet loslaten en opnieuw naar de dingen moet kijken. Dat je ook ruimte geeft aan twijfelaars, zoekenden, andersdenkenden, andersgelovigen en dat zij zich ook mogen thuisvoelen op het festival.

Dat sluit weer mooi aan bij de tekst die ik net lees op de Taizé-app: 

Lucas 22: 24-27 met name: vers 27

Jezus zei tot zijn leerlingen: ‘Wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.’

Lucas 22: 27

Jezus stelt een vraag wie belangrijker is, degene die aanzit aan het diner of de dienaar. Degene die dingen vies maakt of de schoonmaker. De directeur of de medewerker. Iedereen denkt dat hij het weet. Ik ook. Wij kijken vaak op naar directeuren, ministers, artiesten, kunstenaars,… Mensen die iets bereikt hebben, of iets kunnen, dat wij niet kunnen. 

Jezus draait echter de rollen om, een man naar mijn hart. Want het gaat te lang in onze samenleving om de belangrijke rijke, die nog meer wil, een hongerige wolf…Maar het zit ook in onszelf: we vinden dat wij altijd gelijk hebben, of niet soms. Wij weten het toch het beste…toch???

Een belangrijke insteek om over na te denken is WWJD, jaren geleden liep iedereen met zo’n polsbandje. What Would Jesus Do?

Jezus zet de samenleving op zijn kop. Het gaat Hem juist om de ander. Dienstbaar zijn, handelen naar wat de ander nodig heeft….

Wat zou de wereld er anders uitzien als we niet onszelf, maar de ander voorop stellen…Meedenken, oplopen met de twijfelaars, de zoekenden, de andersdenkenden, de andersgelovigen, gewoon de andere ander… en ruimte bieden aan wie zij zijn, zonder oordeel!

Stof tot bezinning…o, ja en de titel: Dit keer twee dingen: 1. Volg Jezus, 2. Dien de ander.

Bronnen:
* https://www.lazarus.nl/artikel/2019/12/je-kunt-niet-alles-verklaren-met-de-ratio-hoezeer-je-het-misschien-ook-wilt
* Taizé-app 13 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *