Auteur: Martien van Bergen

Bericht van Martien

Beste mensen Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en dealen jullie een beetje met de Coronacrisis. Met mij gaat het tot nog toe goed, zij het dat veel min of meer voorlopig stil ligt. Deze Corona-periode heeft bij mij ook tot een heroverweging geleid wat betreft mijn betrokkenheid als vrijwilliger bij De Pelgrimstocht.Vanaf januari dit jaar heeft mijn initiatief om in…

‘God wordt er wel steeds beter in, hè?’

Een klein meisje zat op de knie van haar grootvader terwijl hij haar een verhaaltje voorlas. Af en toe keek ze op van het boek en aaide over opa’s wang. En dan aaide ze over die van haarzelf. Ineens zei ze: opa: heeft God jou gemaakt? Ja, schatje, God heeft mij lang geleden gemaakt. ‘O’, zei ze, ‘opa, heeft God…

Stiltewandeling

De Pelgrimsweg is geen snelweg. De Pelgrimsweg, en nu spreek ik uit persoonlijke ervaring, is geen snelweg. Het is ook geen weg in de gebruikelijke zin. Het is namelijk een weg richting het bewustzijn dat we al op de plaats van bestemming zijn. We hoeven er in feite dus niets voor te ‘doen’. Het is eerder een kwestie van ‘ont-doen’.…

De mayonaisepot en het bier.

Wanneer dingen in je leven haast te veel voor je worden, (en dat kan zomaar gebeuren in deze rare tijd-met-Coronavirus), wanneer 24 uur in een dag voor jou niet genoeg zijn ….. denk dan aan de mayonaisepot en het bier. Victor van Heusden kon de zware dingen van het leven met een grap en een grol lichtvoetig maken. Zijn (geleende)…

Honderd bloemen

‘Honderd bloemen mogen bloeien………..maar in een woud van droomgewassen,stenen wortels, stalen webben,tochtig labyrint van woorden,woont een mens, op brekebenen,lelie van het veld, met ogen tranend bijna blind van zoekennaar een plek die water geeft’ (Klik op de afbeelding om het gedicht te lezen) Het gedicht ‘Honderd bloemen’ van Huub Oosterhuis treft mij in deze Corona-tijd. De natuur barst open in deze lente, de bloemen…

Maar dít, dit is jouw weg…

(Deze Blog werd ruim vóór de Coronacrisis geschreven) Anderen vinden rustplaatsenop hun weg, in de zonwaar ze elkaar ontmoeten.Maar dít,dit is jouw weg. Bron: Dag Hammarskjöld, Merkstenen, p.163 Zo begon onze tweewekelijkse Meditatieavond onlangs in Waddinxveen. De openingstekst riep bij mij in eerste instantie een stekelig beeld op: enige gevoelens van jaloersheid op ‘die anderen’ werd ik in mijzelf gewaar. Ja, het…

Handen vaker wassen

Doe je mee? Zo begon het: de eerste adviezen van het RIVM ter bestrijding van de Coronacrisis. Ondertussen is het aantal adviezen en maatregelen flink uitgebreid. Het einde lijkt nu nog niet in zicht…. Het komt er sterk op aan wat ik daadwerkelijk dóe. Massaal de adviezen van het RIVM volgen lijkt me essentieel. Maar er zit ook een mentale…

Vooraankondiging Ontmoetingsdag 16 mei 2020

Beste mensen. Op zaterdag 16 mei 2020 ben je weer welkom op een Ontmoetingsdag van De Pelgrimstocht. Deze wordt ergens in het midden van het land gehouden, vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur. Je kunt deze datum dus alvast reserveren in je agenda….:). Wij buigen ons de komende tijd over een inspirerende en inhoudelijke invulling van deze Ontmoetingsdag. Er zal…