Asjera

De afgelopen dagen was er veel te doen over Asjera. In Buitenplaats Doornburgh in Maarssen had het Bijbels Museum de tentoonstelling ‘Exodus’. Een bezoekster van deze tentoonstelling vernielde beeldjes van het kunstwerk: Asjera’s terugkeer. Op de tentoonstelling stonden 2000 beeldjes van Asjera. Deze beeldjes waren  gemaakt door Marieke Ploeg en door mensen die meededen aan haar workshops. Asjera is een voor-bijbelse vrouwelijke God. Asjera wordt gezien als de vrouwelijke god in Kanaän. Sommigen zeggen zelfs dat het de vrouw van God zou zijn geweest. Ik weet niet of dat waar is. In de Bijbel wordt wel gesproken over Asjera, maar niet zozeer als de vrouw van God. Wel als godin van de vruchtbaarheid, vaak verbeeld als een paal, een boom. Ook wordt er gezegd dat de donder en bliksem die God vergezelde dat dat Asjera was.

Voor Marieke Ploeg is het wel duidelijk. Zij gelooft dat in de tijd voor de ballingschap Asjera de vrouw naast God was. Dat in de ballingschap de verhalen van Israël veranderd zijn naar alleen een mannelijke God. En met dit kunstwerk wil ze aandacht vragen voor de vrouwelijke god.

Ik vind dit soort dingen heel ingewikkeld. Het vertelt iets over welk beeld je hebt van God, van hoe je de Bijbel leest, interpreteert, uitlegt. Als ik informatie hierover opzoek, duizelt het mij. Ik lees dat letters in het Hebreeuws vaak door elkaar gehaald worden. Dat kan behoorlijk van invloed zijn, hoe je een woord vertaalt of begrijpt.  Ook lees je in de Bijbel dat juist God, de enige God is. Israël moest zich daarop richten. Het was anders dan de andere volken. Die hadden meerdere goden. Maar Israël had er één!

Wat ik wel zie is dat in de Bijbel veelal de mannen een belangrijke rol hebben. God wordt ook gezien als man, als Vader. Het heeft er voor gezorgd dat vrouwen een ondergeschikte rol kregen in de samenleving. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat vrouwen vooral in beweging komen, nieuwe wegen durven gaan. Voor mij is God niet alleen man of alleen vrouw. God is man en vrouw, totaal mens. Hij is meerzijdig dan wat en wie dan ook. Hij is compleet.

De foto komt van de website van Marieke Ploeg Asjera’s terugkeer | Marieke Ploeg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *