Advent

We leven in de periode vooraf aan Kerst. Een periode van bezinning en stil worden. Momenteel als ik dit schrijf, ben ik druk met het voorbereiden van twee kapelvieringen. We hebben namelijk in deze periode op de vier vrijdagen voorafgaand aan Kerst, vier vieringen in de kapel van onze kerk. Het zijn eenvoudige vieringen van ongeveer een half uur, waarbij we luisteren naar Gods Woord, naar liederen, we zingen zelf een enkel lied, bidden en zijn stil. We hebben dit keer gekozen voor de vrouwen die genoemd staan in het geslachtsregister van Mattheus 1: 2- 6 en 16

Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria
Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

Vier vieringen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. We slaan dit keer Maria over. Het is een bijzonder geslachtsregister. Over het algemeen worden de mannen als verwekkers genoemd en juist bij Jozef wordt niet genoemd dat hij Jezus verwekt bij Maria. Hoe het geslachtsregister geschreven is, zal wel te maken hebben met het denken vanuit de Joodse traditie. Wat mij vooral opvalt zijn de genoemde vrouwen. Tamar, die haar schoonvader verleidt, zodat ze kinderen krijgt van hem. Rachab: je kunt wel zeggen: de hoer van Jericho. Ruth de Moabitische, alhoewel zij toch wel een streepje voor heeft in onze beeldvorming. Batseba, getrouwd met de Hethiet Uria (dus geen Israëliet), die zich laat verleiden door David, meegaat in zijn plannen om Uria te doden… Hoe onschuldig is zij?

Het is in elk geval geen lijstje waar je blij van zou worden als dat je voorouders zijn. Dan spreken Koningen en Aartsvaders toch meer tot de verbeelding.

Toch kijkt Jezus anders naar deze mensen. Kijk maar naar zijn uitspraken in Mattheus 21: 31, 32

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God.Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.

Tot mijn schaamte moet ik bekennen, dat ik zelf regelmatig mijn oordeel klaar heb over mensen. Zoveel beter dan de Farizeeën ben ik echt niet.  We leven ook in een tijd, waarin mensen elkaar als het maar even kan met de grond gelijk maken. Kijk maar naar de activiste, die op Schiphol tussen de vervuilende privéjets fiets. Heeft zij ook geen reisjes gemaakt naar warme vakantieoorden. Of politici en andere delegaties van Milieubewegingen en dergelijke, die vanuit de hele wereld naar Egypte vliegen om daar mee te denken in een klimaattop. Of de voetballers, die er voor kiezen om geen OneLove-aanvoerdersband te dragen. We vinden daar wat van. Ondertussen voetballen we wel in Qatar, ook daar is veel over gezegd.

Het is lastig om zonder oordeel te leven. We hebben lang niet altijd een goed beeld van wat werkelijk speelt,  wat de hele waarheid is. Gisteren vertelde een medewerker van Jeugdzorg, dat een jongen met een pittig, moeilijk verleden en daardoor kwetsbaar, niet de hulp kreeg, die hij nodig had en vervolgens in het criminele circuit terecht is gekomen. In plaats van een tehuis of pleeggezin de gevangenis.

Bij de Micha-cursus, deze week ging het over gerechtigheid, wat is dat voor jou? We kwamen uit bij de kern: een zuiver hart hebben. Laten we daar maar mee bezig zijn!

De afbeelding komt van VEG Vlaardingen: Sports 2.0 (vegvlaardingen.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *