Pelgrims onderweg…

Beste Pelgrims

Tussen kerst en nieuwjaar. Deze rapsody gaat daarover. Tussen nu en dan. Neem de tijd om hem helemaal af te kijken. Je weet misschien wel dat ik van de combinatie geloof en humor ben, en deze vind ikfantastisch.

 

Afgelopen tijd hebben alle Pelgrimcoaches tekst aangeleverd voor een nog te schrijven boekje met als titel ‘De Pelgrimstocht’. We hopen dat het boekje in april/mei zal kunnen verschijnen.

Aan het begin van deze maand hebben Tjitske Volkerink, Klaas-Hemke van Meekeren, Jeanette Nootenboom (het bestuur van De Pelgrimstocht) en ik de tijd genomen om alle door hen ingezonden teksten door te nemen. Aan mij nu de eer om van alle teksten een toegankelijk boekje te maken.

We hebben dit initiatief genomen om het leven als Pelgrim en de daarbij behorende begeleiding meer onder de mensen te brengen.

Onze vraag aan jou: wil jij ons helpen om het boekje te financieren. We hebben ongeveer € 5000,= nodig. Dit geld is nodig voor dit boekproject, los van andere inkomsten. Je kunt op deze website een gift overmaken. of anders via:

NL77 INGB 0006 6735 92 ten name van De Pelgrimstocht

Je maakt ons erg gelukkig met deze eindejaarsgift!

Rest me een ieder van jullie een gezegend jaar toe te wensen. Siegie Dethune, een Vlaamse vriendin schreef ons de volgende tekst en ik geef hem graag aan je door :

‘Wacht zonder haast – neem de tijd om voorzichtig terug te
blikken. Vergader de kostbare momenten die jouw gelaat met
een glimlach streelden. Verzegel ze op een geheime plaats
of hang ze aan de wanden van jouw hart. Laat die stille
tranen toe om de pijnlijke scherven te bewenen. Blijf daar
niet hangen maar ga stilletjes voort, op weg naar het nieuwe jaar’.

In verbondenheid,

Victor van Heusden