Dit is de aarde, zij loopt over van de hemel. Elke struik hier staat in vuur in vlam van God, maar alleen zij die het zien doen hun schoenen uit.

Welkom op de website van de Pelgrimstocht. Pelgrimeren is een oud begrip in de geschiedenis. Vaak samen maar meestal alleen zoeken we de weg die ons wordt gewezen. Dat is niet eens zo gemakkelijk. Daarom lopen we graag een eindje met je mee. En jij met ons. Op deze site vind je informatie over het pelgrimeren in groepjes en het pelgrimeren met een Pelgrimcoach. In beide gevallen ontmoet je elkaar vier keer per jaar. We ontmoeten je graag!

Folder kleinFolder

Onze folder geeft heel mooi weer wie wij zijn, waarvoor we staan en wat je van ons kan verwachten. Je kunt de folder hier downloaden als pdf. Voel je vrij om de folder te delen met mensen in je omgeving.

Rapiariumboekjerapiarium

Rapiarium is een mooi woord dat samenraapsel betekent. Als je bij de Pelgrimstocht betrokken raakt dan krijg je dit boekje. Behalve dat er een introductie in staat over ons werk is het boekje verder onbeschreven of onbedrukt. Je kunt het gebruiken om er jouw ervaringen, teksten, gebeden of plotselinge ingevingen in op te schrijven. Door dat regelmatig te doen krijg je een rode draad te zien van de ‘dingen’ die jou bezighouden. Op deze wijze is bet boekje een creatief hulpmiddel bij het gesprek dat je samen voert. Thomas à Kempis en Geert Grote gebruikten in hun tijd al deze wijze van schrijven bij de geestelijke begeleiding.

Je kunt je aanmelden of het boekje bestellen door een mail te sturen.

leeftochtLeeftocht

“In dit boekje wil ik proberen jou de liefde bij te brengen voor spirituele omgang met God, wat neerkomt op een vernieuwende intimiteit met Hem. Niet door middel van een nieuwe hype, maar door aan te sluiten bij wat er allang is.”

Leeftocht is een lees- en werkboek voor pelgrims, geschreven door Victor van Heusden.